Den elskede ukendte

Tabe nogle tikker

Shakespeare's teater      Til toppen    Udvalgte værker Shakespeares senere historiske stykker kendetegnes ved et mangfoldigt persongalleri og en intelligent nysgerrighed over for magtudøvelsens metoder og etik - i modsætning til genrens typiske blanding af ukritisk patriotisme med umotiveret klovneri. I samme periode skrev Shakespeare flere romantiske komedier med en atmosfære af festlig frigørelse, hvori den unge kærligheds forhindringer overvindes Skærsommernatsdrøm, De muntre koner, Helligtrekonger, Købmanden m. Århundredskiftet og de første år af tallet domineres af tragedierne, ud over de tre romerske er det de fire store: Hamlet, Othello, Macbeth og King Lear, som regnes for forfatterskabets hovedværker på grund af deres unikke indsigt i den menneskelige natur.

Mere kulturel krisehjælp fra Fantast

Email Det har utvivlsomt været en fortrin, at vi bortset fra nogle få ydre data så godt som intethed ved om personen William Shakespeare. Hans nærmest blanke biografi gør det lykkeligvis muligt for stadigt nye generationer at samle opmærksomheden om selve værket plus sole sig i den frihed, hvormed digteren forholder sig til menneskelivet pr. dets dybde og fuldeste bredde, den friskhed, hvormed ordene altid falder, plus den respektfulde diskretion eller, om de vil, ydmyge fromhed, hvormed Shakespeare gerne træder et skridt tilbage og gid lader teksten i stykkerne karaktererne snakke. Allerede Goethe var som årig entusiastisk forgabt i den store brite plus hyldede i en berømt tale, »Zum Shakespearestag« fra , hans genius, da han særlig fremhævede naturligheden, oprindeligheden plus den åbne fordomsfrihed. Manden, som pr. dag har været død i kalenderår, har jo alle dage appelleret stærkere til frie ånder i alle aldre end til de for tidligt voksne forsvarere af den gode smag. Foran han blander stedse højt med lavt, kombinerer formerne og gør det tragiske komisk — og omvendt — desuden med at han hver gang smutter for én i kraft af den allestedsnærværende ironi, som gør både enkelthed og helhed vanskelig at få styr på.

Log ind på din brugerkonto

Kombinationsindkomster og teatre i nye støtteordninger Kulturministeriet meddeler: Kulturministeren og partierne Venstre, Dansker Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og De slække grønne løsgængere er enige om, at kunst og kultur er helt centralt for sammenhængskræften i vores samfund — ikke mindst i en krisetid. Alligevel oprettes nu en midlertidig kunststøtteordning foran kunstnere med kombinationsindkomster. Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig firma på mindst 8. Ordningen estimeres indtil at koste mio.

Kombinationsindkomster og teatre i nye støtteordninger

Såfremt nu dette bliver overdrevet eller træg fremstillet, kan det måske få den ukyndige til at le, men det kan kun bedrøve den der har forstand på det; og hans teaterkritik, må I da indrømme, vejer tungere end et fuldt hus af man andre. Shakespeares mor, Mary Shakespeare, var i modsætning til faren, født pr. en velstående familie. Uanset hvem farfaren var, har Shakespeares forældre tilhørt forskellige sociale klasser. John Shakespeare formåede at komme frem i tilværelsen og blev i udnævnt til High Bailiff, hvilket har svaret nogenlunde til at eksistere borgmester. Shakespeare forlod sandsynligvis skolen hvordan eller årig. Som årig blev andrik gift med den otte år affældig Anne Hathaway, der seks måneder derefter fødte deres første barn, Susanna.