Arkiv for Dansk Litteratur - Carl Ploug

Festdag med gaver – 12958

Hermed begyndte en offentlig politisk debat, og frem for alt i borgerlige og akademiske kredse i København opstod en stærk liberal bevægelse. Samtidigt øgedes spændingen mellem dansk og tysk i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Allerede i var Holsten og Lauenburg blevet medlemmer af Tyske Forbund, hvilket befordrede slesvigholstenernes ønske om en fælles fri forfatning og en løsere tilknytning til Danmark. Dette ønske bevirkede, at den liberale bevægelse blev nationalliberal, og dens forskellige talsmænd fandt nu sammen i bevægelsen De Nationalliberale, hvis ledende skikkelser var Orla Lehmann, D. Monrad, C. Hall og Carl Ploug.

Blog-arkiv

Author:  Randi Frandsen. Recommend Documents. I Danm.

FØDSELSDAGS GAVE HAUL 2020-Caroline Agger

Omdirigeringer her:

Avisforside         Maj. Til top         1. D gjorde sin gode ven Maximian til medkejser med særligt ansvar foran den vestlige del af riget, selvom han selv tog sig af den østlige. De kaldtes begge Augustus. Herpå sørgede D for, at de hver fik en kronprins, en cæsar. Re udpegede Galerius Maximinus til sin cæsar. I trak D sig tilbage indtil sit pragtpalads i Salonae Split på den dalmatiske kyst. Som planlagt blev de to cæsarer nu kejsere augusti og de udpegede hver en nuværende cæsar. Men inden sin død skulle D opleve, at hans fint udtænte politiske system brød sammen i konflikt mellem hans efterfølgere.