Aktieselskabets liv

Indskud Kasinoet

Omdannelse af selskabet til en anden virksomhedsform, herunder anpartsselskab eller andelsselskab. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling Der er to typer generalforsamlinger: Ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling er den årlige tilbagevendende generalforsamling, hvor der træffes beslutning om godkendelse af selskabets årsrapport for det forudgående år. I medfør af selskabsloven skal der på den ordinære generalforsamling altid træffes beslutning om: Godkendelse af årsrapporten Anvendelse af overskud eller dækning af underskud. Eventuel ændring af en tidligere beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter. Fravalg af revision kan kun besluttes i selskaber, der er fritaget for revision, og beslutningen skal tages på en ordinær generalforsamling, hvor der godkendes en årsrapport. Tilvalg af revision kan besluttes både på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Andre spørgsmål, som efter selskabets vedtægter skal besluttes af generalforsamlingen.

Afkastet skrues ned på din pension: sådan kommer du tilbage på sporet

Yes tak, jeg vil gerne modtage tipning, nyheder og tilbud på e-mail siden penge. En livrente er en livslang forsikring forklædt som pension. Du ovis pensionsydelser, så længe du lever. Lever du længe, får du mere, end du har indbetalt.

Indholdsfortegnelse

Printplade Med en aldersopsparing vælger du bare, om du vil have pengene udbetalt på én gang eller i mindre portioner. Du skal ikke betale skatter af de penge, du får udbetalt. Det kan være med til at give dig en god start på livet som pensionist. Din aldersopsparing barriere udbetales senest 20 år efter, man har nået din pensionsudbetalingsalder. Hvilke sprede er der ved aldersopsparing? Aldersopsparingen bliver ikke modregnet i folkepensionen, som reglerne er nu. Du skal ikke betale skat  af udbetalingen. Du kan få den udbetalt fra den dag, man når din pensionsudbetalingsalder og 20 kalenderår frem. Du vælger selv, om man vil have pengene udbetalt på aldeles gang eller i mindre portioner.

Hvilke fordele er der ved aldersopsparing?

Afsnit Indledning Når du vil drive aldeles virksomhed som et anpartsselskab eller børsmægler, skal dette stiftes i overensstemmelse inklusive lovgivningen og registreres på ' Virk Indberet'. Reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber findes i selskabslovens afsnit 3. Der er regulering af flere forskellige forhold omkring selskabers stiftelse, fx fordring til de personer, der stifter selskabet og krav til dokumenter. Reglerne pr. selskabsloven gælder som udgangspunkt både anpartsselskaber og aktieselskaber, men nogle steder er der yderligere krav for aktieselskaber. Igennem vejledningen pointeres det, når der er regler, der kun gælder for aktieselskaber. Vejledningen har til formål at afhandle for forhold, som Erhvervsstyrelsen finder særligt relevante i forbindelse med stiftelsen og udgør ikke en udtømmende fremstilling. En grundlægger kan være en fysisk person ellers en juridisk person.

Indskud minimum – 40674